The People's Fund for Global Health and Development

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Klaregade 27, 1. tv., 5000 Odense C - CVR 37871478

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.peoplesfundglobal.org), online indsamlingsplatform (www.fundrazr.com, www.paypalgivingfund.org), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.502222) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1263849)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingsprojekter af og for kvindegrupper i landsbyer i Elfenbenskysten.
I tilfælde af organisationens opløsning skal alle midler uddeles til humanitære- eller udviklingsformål, som stemmer overens med vores overordnede mission, efter afstemning blandt organisationens registrerede medlemmer (se vedtægter §13 stk. 2).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04145