Team Patricia

10-10-2022

Kontaktoplysninger

Rytterhusene 21, 2620 Albertslund - CVR 42689386

Indsamlingsperiode

Fra den 11. oktober 2021 til den 10. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.teampatricia.dk), sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram) og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 953810) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13307970)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Patricia Simonsen i forbindelse med hendes kræftsygdom, herunder transport, ophold, medicin og lignende i forbindelse med behandlingerne. 
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes doneres til Kræftens Bekæmpelse til forskning i angiosarkomer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04054