Sunflower Foundation

25-01-2022

Kontaktoplysninger

Rødegårdsvej 43, 4. th. 5000 Odense C - CVR 41797029

Indsamlingsperiode

Fra den 26. januar 2021 til den 25. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20135058) og kontooverførsel (Reg.8113 Konto 0001716893)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i Danmark og udland der lider nød

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03198