Stop Spild Lokalt (Slagelse)

11-03-2022

Kontaktoplysninger

Smedegade 51, 4200 Slagelse - CVR 42008710

Indsamlingsperiode

Fra den 12. marts 2021 til den 11. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 420318) og kontooverførsel (Reg. 5356 Konto 0000250239)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Oasen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udsatte borgere, der er visiteret af kommunen til gladpakker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03405