Stop Spild Lokalt Ballerup

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Gl Rådhusvej 17, 2750 Ballerup - CVR 42440930

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.389038) og kontooverførsel (Reg.5539 Konto 0000253259)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stop Spild Lokalt Ballerups drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04256