STØTTEFORENINGEN FOR KLØFTEN FESTIVAL

19-04-2022

Kontaktoplysninger

Nederbyvænget 170, 6100 Haderslev - CVR 11818374

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2021 til den 19. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 662730) og kontooverførsel (Reg. 7915 Konto 0001180290)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Kløften Festival 2022 samt uddeling til foreninger som i 2021 ikke får del af udlodningen af overskud fra Kløften festival 2021, grundet aflysning af festivalen 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03506