Støtteforeningen Broen Horsens

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Slåenvej 7, 8700 Horsens - CVR 30212193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.broen-danmark.dk/horsens), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1685 konto 3226872808).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fritidsaktiviteter og udstyr til udsatte børn i Horsens Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03991.