Støt Lokalsporten.dk Fonden

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Bohrsvej 14, 8600 Silkeborg - CVR 42082376

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.støtlokalsporten.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7608 Konto 0001851784)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støtlokalsporten.dk fondens administrationsgebyr på 6,3% samt det vedtægtsbestemte formål:
2.1. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til lokale amatørsportsklubber i Danmark.
2.2. De indsamlede støttemidler skal bidrage til udvikling af det lokale foreningsliv til fremme af kvaliteten og mængden af de tilbud, som de lokale sportsforeninger kan tilbyde lokalsamfundet.
2.3. Alle kan støtte fonden og samtidig støtte en selvvalgt lokal sportsforening gennem pengedonation til fonden eller produktkøb gennem fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03568