Stairway Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gustav Adolfs Gade 10, 4. th, 2100 København Ø, CVR 20493887

Indsamlingsperiode

1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 913522) og kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4024605715).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål, som er at støtte Stairway Foundation Filippinerne med dens internationale aktiviteter inden for oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centret for gadebørn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05583