Søstre mod vold og kontrol

03-02-2022

Kontaktoplysninger

Gråbrødre Plads 3, 5000 Odense C - CVR 41186321

Indsamlingsperiode

Fra den 4. februar 2021 til den 3. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soestremodvoldogkontrol.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.191813)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Søstre mod vold og kontrols vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er at bekæmpe negativ social kontrol samt fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold mod kvinder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03175