Simply Sharing

20-01-2022

Kontaktoplysninger

Fredsvænget 5, 3000 Helsingør - CVR 41749431

Indsamlingsperiode

Fra den 21. januar 2021 til den 20. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.simplysharing.org), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.960622) og kontooverførsel (Reg. 5470 Konto 000280334)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skabelse af hjemmesiden www.lakhalama.org med formålet, at gøre dharmaen frit tilgængeligt for alle gennem undervisningsmateriale, der er baseret på den enkle formidling, med udspring af Lakha Lama.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03179