Rohingya Aid

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gl Landevej 54, 7100 Vejle - CVR 37830046

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rohingyaaid.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.91451, 525758)  og kontooverførsel (Reg.5398 Konto 0000248870)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fordrevne Rohingya flygtninge fra Myanmar, som befinder sig i henholdsvis Myanmar og i verdens største flygtningelejr i Bangladesh.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Rohingya børnenes udvikling i form af skole og uddannelse og til at hjælpe flygtninge i nød.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til udviklings arbejde i Myanmar.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til flere skoler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04359