Rock for hjemløse Ballerup

15-10-2022

Kontaktoplysninger

Bygvænget 2, st. tv., 2750 Ballerup - CVR 42132640

Indsamlingsperiode

Fra den 16. oktober 2021 til den 17. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via flyers, aviser, radio og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.700790)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte borgere, events og frivilligt socialt arbejde, herunder til at støtte organisationer, der laver fristvilligt socialt arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03898