RISING HOPE

19-04-2022

Kontaktoplysninger

Gormsgade 8, st. 32., 2200 København N - CVR 35148086

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.risinghope.dk), sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 83339) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 11621104)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og støtte til initiativer og lokalsamfund til at forbedre marginaliserede gruppers levevilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03458