Rent Øresund

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Skydebanegade 15, 2. tv., 1709 København V - CVR 41502665

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rentoresund.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.41502665, 30264534) og kontooverførsel (Reg. 5501 Konto 9025488641)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at skabe opmærksomhed på problemerne med udledning af spildevand i Øresund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03863