Red Barnet Ungdom

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rosenørns Allé 12, 1634 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.redbarnetungdom.dk), sociale medier, annoncering, SMS og events.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Red Barnet Ungdoms vedtægtsbestemte formål:

Organisationen er landsdækkende og har til formål at arbejde for, at:

  • styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem børn, unge, frivillige og andre.
  • alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem.
  • alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00533