Rajo Organisation

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Ny Carlsberg Vej 1, 1760 København V - CVR 34770093

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5501 konto 499573307).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære og udviklingsprojekter i Somalia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03782