Projekt Q-værk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Pilestræde 58, 1112 København K - CVR 38308661

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.qvaerk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.84052) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12173393)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04368