Plant et Træ

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg - CVR 29439850

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12572573) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Plant et Træs generelle arbejde og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03979