Ny ID

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Ankersgade 12, 8000 Aarhus C - CVR 37089478

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ny-identitet.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 86485)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ny Identitets arbejde for fordrevne kvinder og medfølgende børn.
Herunder etablering af nyt safe-house, konfliktmægling, råd og vejledning, psykologbistand og betalt ophold i andre eksisterende safe- houses.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til konfliktmægling, psykologbistand, oplysningsvideoer samt inventar til børn og unge på et kommende safe-house eller doners til eksisterende krisecenter for børn, som f.eks Joannahuset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03658