Nej til motorvej på Røsnæs

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Lavendelhaven 16, 2830 Virum - CVR 39942070   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nejtilmotorvej.nu), sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 376856) og kontooverførsel (Reg. 5366 Konto 0251675)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gennemførsel af folkeoplysning om igangværende undersøgelser af en motorvej over Røsnæs, som led i en fast forbindelse over Kattegat

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03358