N L O Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sagavej 5, 3700 Rønne

www.nlo.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nlo.dk, www.newlifeschools.org, www.egonfalkministries.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), postomdeling og mailchimp.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay, PayPal) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at formidle økonomi til at opfylde foreningens formålsparagraf, som er at støtte og drive nødhjælps-, sociale-, udviklings-, undervisnings- og skoleprojekter i Afrika, samt hvor de ellers er behov. Derudover at formidle økonomi til udbredelse af de kristne værdier og det kristne budskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00400