Muskelsvindfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C

https://muskelsvindfonden.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://muskelsvindfonden.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier(Facebook), salg/auktion & merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Muskelsvindfondens formåls bestemte arbejde, med at forbedre levevilkår for mennesker med muskelsvind, og andre neuromuskulære sygdomme, herunder:

  • at forberede behandlingsmuligheder,
  • at støtte og stimulere forskning i sygdommenes årsag og følgevirkninger
  • at oplyse om sygdommene
  • at fremme handicappolitiske initiativer der kan forbedre de sociale og økonomiske vilkår for sygdomsgruppen
  • at arrangere aktiviteter for og yde støtte og service til medlemmerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00357