Error in LeftMenuPart!System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=1; handshake=14993; ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at System.Data.Linq.SqlClient.SqlConnectionManager.UseConnection(IConnectionUser user) at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.get_IsSqlCe() at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.InitializeProviderMode() at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) at GoBasic.Engine.Data.SqlDataContext.sp_SelectItems(String path) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Engine\Data\Sql.designer.cs:line 341 at GoBasic.Engine.Stores.DatabaseStore.Select(String query) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Engine\Stores\DatabaseStore.cs:line 60 at GoBasic.Engine.Stores.BackendRepository.SelectInternal(String query) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Engine\Stores\BackendRepository.cs:line 778 at GoBasic.Systems.Archives.ArchiveService.GetArchiveConfigEntity(Entity archiveRoot) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Archives\ArchiveService.cs:line 327 at GoBasic.Systems.Archives.ArchiveService.GetArchiveInfo(Id archiveRootId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Archives\ArchiveService.cs:line 345 at GoBasic.Logic.Menus.MenuService.GetNormalLeftMenuItems(SiteRoot siteRoot, Page page, Boolean containsArchive) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Logic\Menus\MenuService.cs:line 278 at GoBasic.Presentation.Parts.Dynamic.LeftMenuPart.RenderLeftMenu(HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Parts\Dynamic\LeftMenuPart.cs:line 57 at GoBasic.Presentation.Parts.Dynamic.LeftMenuPart.RenderPart(HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Parts\Dynamic\LeftMenuPart.cs:line 27 at GoBasic.Presentation.Parts.BasePart.DoRender(HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Parts\BasePart.cs:line 18 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.Render(HtmlTextWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 108 ClientConnectionId:c5f2d795-94c9-4c02-881c-6179b84b3c26 Error Number:-2,State:0,Class:11

METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE CENTRALMISSIONEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rigensgade 21A, 1316 København K – CVR 53276318

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.centralmissionen.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for METODISTKIRKENS SO-CIALE ARBEJDE CENTRALMISSIONEN formål som er at udøve socialt, filantropisk samt missionerende arbejde ud fra det kristne kærligheds-bud. Herunder bespisning i vintermånederne, hjælp til hjemløse med tøj, tæpper mv., julehjælp, julefest/nytårsfest og sommerlejr for enlige mødre med børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00581