Mentor Immanuel

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Spurvevej 20, 4180 Sorø - CVR 40919236

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mentorimmanuel.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.591916) og kontooverførsel (Reg.0541 Konto 0000269103)

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til Mentor Immanuel drift og arbejde med hjælp til grønlændere i krise, herunder et muligt lokale til vejledning, advokathjælp og terapi samt til foreningens frivillige til transport, mad og hjælp til telefonforbindelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04133