Masaibarn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand - CVR 34633339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.masaibarn.dk, www.løbforlengasti.dk, www.masaikvinde.dk.), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.98673, 248380) og kontooverførsel (Reg.5479 Konto 2939077)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolegang til dårligt stillede masaibørn og den daglige drift af børnehjem met Lengasti Children Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04218