Make Them Smile Kenya

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Ravnsøvej 53, 8680 Ry - CVR 37882305

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.makethemsmilekanya.org) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.22372301) og kontooverførsel (Reg.7241 Konto 0001242323)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter for børn i Kwale området i Kenya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03602