Madspild-Slagelse

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Smedegade 51, 4200 Slagelse - CVR 42804789

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5356 Konto 0000250239)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift herunder rengøringsartikler, værnemidler, brændstof, uforudsete udgifter mm.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vil bestyrelsen udvælge et formål hvor overskuddet går til.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04288