Lions Club Randers Gudenaa

18-12-2022

Kontaktoplysninger

Trelleborg Alle 30, 8920 Randers NV, CVR 35200495

Indsamlingsperiode

20. november 2022 til den 18. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 84319) og kontooverførsel (reg.nr.: 9233 kontonr.: 2330321485).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe humanitære organisationer og foreninger i Randers med at sikre en god jul i randrusianske børnefamilier, hvis økonomiske midler er små. Det indsamlede beløb fratrukket gebyrer til myndigheder og revisionsomkostninger fordeles 100% uden administrationsomkostninger til de godkendte organisationer og foreninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05471