Lions Club Hadsten

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Norgesvej 31, 8370 Hadsten - CVR-nr.: 40891110   

Indsamlingsperiode

Fra den 3. december 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7270 kontonr.: 0001024233).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørende og humanitære formål lokalt, nationalt og/eller internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05492