Legoland ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Åstvej 10, 7190 Billund -  CVR-nr.: 35887613

Indsamlingsperiode

Fra den 26. november 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.legoland.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 4597 kontonr.: 13532583) og indsamlingsbøsser placeret ved LEGOLAND Parken (Nordmarksvej 9, 7190 Billund) og Hotel LEGOLAND (Aastvej 10, 7190 Billund).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julemærkefonden (cvr 38883410), som anvender disse til driften af de 5 julemærkehjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05599.