Landsforeningen Multipel System Atrofi

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Tagesmindevej 8, 2820 Gentofte - CVR 27755070

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.msa-danmark.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 573171) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 3874001422)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysningsarbejde og støtte til forskning af Multipel System Atrofi samt støtte til medlemmer og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03999