Landsby til Landsby

30-08-2022

Kontaktoplysninger

Silkeborgvej 179, 8472 Sporup - CVR 41377267

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 30. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ltlsupport.dk), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 134886) og kontooverførsel (Reg. 2380 konto 9024168015).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling af landsbyen Oldonyowas i Tanzania, samt eventuelt andre lokalsamfund i landet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03769