Tomas' Tænder

01-12-2022

Kontaktoplysninger

Nina Palesa Bonde, Alina Matseliso Bonde og Kurt Bonde

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 1. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 7819NJ, 5547JG) og kontooverførsel (reg.nr.: 5010 kontonr.: 1858988).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Tamas tandpleje, han har ekstremt dårlige og beskadigede tænder og er blevet bevilliget nødvendig tandpleje af kommunen, men de dækker kun en del af beløbet. Indsamlingen

dækker det resterende beløb, så Tamas (kaldet Tomas) kan få nye tænder. Beløbet overføres direkte til den behandlende tandlæge

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, vil det overskydende beløb blive overført til tandlæge, der skal anvendes til kontrol af Tamas tænder, ligesom Tamas vil modtage et dentalt plejesæt med de nødvendige specielle remedier til at holde sine nye tænder ved lige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05455