Komité - Støtte til ofrene for militærdiktaturet i Burma

23-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Annemette Danielsen, Bjarne Ussing og Mikael Bjerrum.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. april 2021 til den 23. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 27118005) og kontooverførsel (Reg. 8113 Konto 0008439267)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for donationer til organisationer der yder humanitær bistand (mad, drikkevand, boligudgifter, etc.) til internt fordrevne personer i Burma. Alle midler går ubeskåret hertil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03491