Komité - Sammen får vi Tessa op og stå

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Gitte Sten, Freja Sten Rasmussen, Michella Wittenborg Jensen og Patricia Overgaard.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram), og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20746367) og kontooverførsel (Reg 2279 konto 6299233292).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for genoptræningsophold for trafikofre til Tessa.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til enkeltstående genoptrænings timer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03357