Komité - Rose Foundation

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jane Wanjiku Wacira Kihariri, Peter Kihariri Mutahi og Lenon Charles Mutahi.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28184221) og kontooverførsel (Reg. 9886 Konto 487705)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forældreløse børn og unge på Lipela Children´s Home i Kenye og i nærområdet. Herunder penge, uddannelse, kurser og styrkelse af deres færdigheder (f.eks. teknisk skole eller læreplads) samt udvidelse af Lipela Children´s Home.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03381