Komité - Klaudias kræftkamp

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Per Nesgård Nielsen, Benjamin Piechowicz Nielsen og Sebastian Piechowicz Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 52159614 og 71705057) og kontooverførsel (Reg. 7831 konto 2051598).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for omkostninger forbundet med Klaudias kræftbehandling i udlandet. Herunder rejseomkostninger og ophold for hende med 1 ledsager og eventuelt Klaudias 2 børn, andre behandlinger, hjælpemidler, træningsudstyr.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til omkostninger forbundet med dødsfaldet. Yderligere restbeløb udbetales til Klaudias børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03519