Komité - Hjælp Kim og familien i kampen mod kræften

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Line Pedersen Slavensky, Katja Malene Holm Hansen og Lizette Matricha Ranild Jeberg.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.samlind.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 41671000) og ®kontooverførsel (Reg. 6695 konto 1007629687).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Kim, ægtefælle Lizette og parrets 3 børn sammen kan skabe gode minder og oplevelser sammen i den svære tid samt bedre livskvaliteten i den sidste tid.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til ægtefælle Lizette og parrets 3 børn til en efterfølgende svær tid, hvor der kan være behov for at højne deres livskvalitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04950