Komité - Forhallen

27-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anders Peter Rousing, Palle Stig Lind Ulriksen og Lars Meier.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. oktober 2021 til den 27. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (spentruphallerne.dk, spentrupif.dk, spentrupområdet.dk) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.523148) og kontooverførsel (Reg.9365 Konto 0018089793)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ombygning og tilbygning af Spentruphallerne til et moderne mødested for hele Spentrup By.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04083