Komité - Fatima Zahra Loukili

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Fatima Zahra Loukili, Asma Loukili og Ibrahim Ahmed Loukili.

Indsamlingsperiode

Fra den 26. januar 2022 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg106 Konto 744878616)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lægehjælp (specifikt handler det om en øjenoperation), medicin og diverse lægeundersøgelser til en pige der er kommet til skade med sit øje ved lej. Det er en forældreløs pige i Marokko, som bliver passet af sin mormors familie som desværre også er nødlidende. Familien har været nødsaget til at låne penge, men kan ikke betale lånene af.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04467