Komite - Beskyt hunden Emma

26-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lene Levin Hansen, Per Aagren og Gitte Moulin.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. maj 2021 til den 26. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 2339UF, 0877AN, 7122JF, 9217ES, 6906AP, 1291NE) og kontooverførsel (Reg. 5479 Konto 2373782)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for advokathjælp til sagen om hunden Emma, som ikke skal udleveres til avl, da flere dyrlæger har erklæret hende uegnet.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre avlshunde i lignende situation fra samme avler som Emmas.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03642