Komité - Annoncer for "Borgere, der IKKE støtter regeringens udlændin-gepolitik"

10-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anders Johan Skot-Hansen, Stella Randal Sørensen og Jeanette Christensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. august 2022 til den 10. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. Box 2615RH) og kontooverførsel (Reg. 9559 konto 9031441975).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling for to helsides avisannoncer om udlændingepolitik fra Facebook-gruppen "Borgere, der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik".
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til: I prioriteret orden: 1) Gebyrbetaling (1.200 kr. + gebyr for MobilePay). 2) Blomster til grafiker (300 kr.). 3) To annoncer (til henholdsvis ca. 10.000 og 15.000 kr.). 4) En annonce samt hjælp i form af varer til beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. maj 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05178