KØBENHAVNS BIBELTRÆNINGS CENTER

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hedemarksvej 15, 2620 Albertslund - CVR 13375097.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kbc.dk) og sociale medier (Facebook, Youtube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 777461) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 9720669).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for løbende drift af Københavns Bibeltrænings Center.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04867