Klimakampens Støtteforening - Extintction Rebellion Denmark Support

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Harevænget 73, 2791 Dragør - CVR 40825223.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (xrdk.org) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5394 konto 0250366).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for daglig drift af XRDK samt udgifter i forbindelse med aktioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05254.