Juelsminde Naturlegeparks Venner

12-08-2022

Kontaktoplysninger

Sverrigsvej 14, 7130 Juelsminde - CVR 40221107

Indsamlingsperiode

Fra den 13. august 2021 til den 12. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.juelsmindenaturlegepark.dk), sociale medier (Facebook) og skiltning på legepladsen.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 9946819 og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 0012126611)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse af Legeparkens faciliteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03854