INDENLANDSK SØMANDSMISSION

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Havnepladsen 1, 1., 7100 Vejle

www.somandsmissionen.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.somandsmissionen.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og postomdeling. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00390