Titel på indsamlingen

12-04-2022

Kontaktoplysninger

Havneparken 2, 7100 Vejle - CVR 35910549

Indsamlingsperiode

Fra den 6. april 2022 til den 5. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ichange.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 10167, 911144, 111744) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13089450).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at drifte organisationens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04871