Husum Sogns Menighedspleje

04-04-2022

Kontaktoplysninger

Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj - CVR 39894165

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2021 til den 4. april 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husumkirke.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, aviser, postomdeling samt indsamling af tøj, mad og brugt IT.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 43129, 188870, 515194, 266898) og kontooverførsel (Reg. 5331 Konto 0250692)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens sociale arbejde for Husum Sogns beboere. Herunder uddeling af mad, julehjælp, akut hjælp, hjælp til at få en computer eller Smartphone og gratis genbrugssager.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03393