Happy Voices

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Frederiksvej 11, 8800 Viborg - CVR 33804644.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 694206) og kontooverførsel (Reg.9624 konto 6887491621).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Ukraine gennem Folkekirkens Nødhjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04879